Ontoscopie = kijken naar wat is

Een grondige blik op de huidige wereldproblemen leidt vlug tot de vaststelling dat deze zowat allemaal volledig door de mens zijn gecreëerd, lees: ontstaan in menselijke gedachten.
Zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak zorgt het psychologische verlangen naar zekerheid voor allerhande innerlijke en uiterlijke conflicten, verwarring en lijden.eye_closeup
Over het algemeen zijn we ons niet bewust van de voortdurende activiteit van ons denken.

Illusies en neurotische, ongezonde patronen worden bestendigd en voortgezet, aangezien enkel de symptomen worden aangepakt, nooit de werkelijke oorzaak.

Mindfulness of bewuste aandacht is  wellicht de enige uitweg uit deze warboel, samen met een gezond perspectief op onszelf en de realiteit in haar geheel.

Door kennis en wijsheid uit verschillende domeinen – wetenschappelijk, artistiek en spiritueel – te integreren op een directe en eenvoudige manier ontstaan nieuwe perspectieven, visies die misschien meer steek houden dan het huidige westerse wereldbeeld.

Enkele voorstellen:

 • Context vóór tekst

  Vaak staren we ons blind op het expliciete (structuren, woorden, concepten, uiterlijkheden, …) en hebben we geen oog voor de bredere, onderliggende totaliteit (de activiteit achter de schermen, wat tussen de regels staat, het onbewuste, het innerlijke, …) waaruit het expliciete werd geabstraheerd.

 • "Contexeren" / "Contexting" gebeurt onophoudelijk

  Contextuele relaties veranderen continu

 • Ook wij zijn voortdurend aan het "contexeren"

  Zonder het meestal te beseffen zijn we constant in innerlijke beweging, net zoals alle zaken en mensen rondom (zowel lokaal als op afstand).
  Eigenlijk veranderen wijzelf constant actief en passief de context van de wereld doordat talloze relaties voortdurend veranderen (hoe minuscuul ook).

 • Creativiteit als uitgangspunt

  Adaptief, creatief reageren en handelen is een van onze basisgaven als mens. Rigide geloofsovertuigingen en vastgeroeste ideeën staan dit vaak in de weg, soms al op erg jonge leeftijd.

  In een vlug veranderende, globaliserende wereld wordt coherent contexeren (intern & extern) een noodzaak.

 • Inzicht door meditatie / dialoog

  Zelfonderzoek en wereldbeschouwing, door zelfbevraging en/of dialoog, kunnen diepe inzichten brengen en het doorbreken van illusies, blokkages en ongezonde patronen.

 • gezonde gewoontes als leidraad

  Het ontwikkelen van gezonde gewoontes en “best practices”, zowel op lokaal als op globaal niveau, vormt het tegengewicht voor chaos en te veel verandering.

Meditatie = (af)meten, overpeinzen, doordenken + doorvoelen, …

Aanbevolen lectuur

 • “The First and Last Freedom”
  – J. Krishnamurti
 • “Toward a Psychology of Awakening” 🔗
  – John Welwood
 • “Zen Mind, Beginner’s Mind”
  – Shunryu Suzuki
 • “Waking Up”
  – Charles T. Tart
 • “Thought as a System”
  – David Bohm
 • “Mastering the Core Teachings of the Buddha”
   – Daniel M. Ingram
 • “Mind Science: Meditation Training for Practical People”
  – Charles T. Tart
 • “Unfolding Self: The Practice of Psychosynthesis”
  – Molly Young Brown
 • “States of Consciousness” 🔗
  – Charles T. Tart
 • “Focusing” 🔗
  – Eugene Gendlin

J. Krishnamurti

Mijn persoonlijke pad is oorspronkelijk erg beïnvloed door J. Krishnamurti‘s uitspraken.
Ondanks mijn kritiek en sceptische opmerkingen blijft de kern van zijn boodschap overeind staan, en is nog steeds zeer waardevol.

JK’s aanpak van “keuzeloos gewaarworden” is een zeer directe, no-nonsense vorm van mindfulness. Samen met zijn totale afwijzen van authoriteit en ideologie* en de stelling dat “mensen de wereld zijn”, waarmee hij onze verantwoordelijkheid om intelligent en alert te ageren van moment tot moment, kan dit een diepe transformatie in gang zetten bij gelijkwie deze manier van zijn onderzoekt.

De zoektocht naar diepe innerlijke verandering i.p.v. een oppervlakkige herconfiguratie van mentale concepten was trouwens ook de radicale boodschap van Gautama Boeddha.

Shinzen Young

In tegenstelling tot Krishnamurti is Shinzen Young een grootmeester in meditatietools en -technieken.
Hij kan de zaken heel duidelijk en wetenschappelijk uitleggen, wat hem een excellente gids maakt voor mensen die hun formele meditatieskills willen verbeteren. Misschien iets te zakelijk en droog voor sommigen.

Met referenties naar wijsheden uit Vipassana, Boeddhisme, Zen Boeddhisme, christelijke meditatie, … weet hij het beste uit veel tradities te destilleren.

Naar aanleiding van zijn boek is er nu ook een nieuwe website
http://unifiedmindfulness.com/ (Amerikaanse stijl, you love it or you hate it)

Charles T. Tart

Professor in (para)psychology Charles Tart heeft verscheidene baanbrekende boeken geschreven over het menselijke bewustzijn.
De belangrijkste topics zijn staten van bewustzijn, staten van identeit, realiteit en illusie.

Centraal staat de observatie dat onze geest zeer vernuftig is in ons om te tuin leiden, en hoe deze mechanismes worden benaderd zowel in oosterse religie als in westerse psychologie.

De technieken van zelfobservatie en zelfherinnering, zoals beschreven door Gurdjieff en Ouspensky, worden naar voor geschoven als een krachtige methode om een meer aandachtig leven te leiden.

De man heeft ook gans zijn leven getracht op een serieuze, wetenschappelijke manier “psi” verschijnselen te onderzoeken, vooral “remote viewing”/”out of body experiences” en telepathie.