With these intense inscendental sculptures I try to both suggest the outer appearance and the inner physicality of the subject. Hence each figure represents aspects of the visible and the invisible.

In the the interplay between abstraction and realism the imagination and empathetic capacity of the viewer gets triggered.

Furthermore this work is a celebration of sensuality, intimacy, the consciousness that precedes thought, and inner, feminine power.

Met deze intense inscendente sculpturen wordt betracht om naast een uiterlijke beeltenis ook de innerlijke beleving door het onderwerp te suggereren, lichamelijk en psychisch. Elk beeld geeft of die manier zowel aspecten van het zichtbare als het onzichtbare weer.

In het spanningsveld tussen abstractie en realisme wordt de verbeelding en het invoelingsvermogen van de kijker aangesproken.

Tegelijkertijd is het werk veelal een viering van sensualiteit, intimiteit, het bewustzijn dat voorafgaat aan het denken, en van de innerlijke, vrouwelijke kracht.

Reflecting ambiguities

02018 - now
Against Interpretation #2

Against Interpretation

02022 - now

Our wave nature of being

02023

Embodied consciousness

02018 - now

Various

02018 - now

Intimacy I & II

02018 - 02022