De ware betekenis van creativiteit is meer dan een artistieke ingesteldheid.
Het is een manier van denken en zijn, van openheid en intelligentie, van doen wat best past, van moment tot moment.
Om nooit te stoppen met spelen, speels te zijn, ongeacht de omstandigheden.

Artistieke creativiteit is waardevol, maar wat voor nut heeft het als zowel de kunstenaar als het publiek vastzitten in verwarring en niet in staat zijn hun mechanische denkroutines te overstijgen?

Creativiteit zou een ingesteldheid moeten zijn voor elk van ons, in om het even welke situatie.
Om de best mogelijk wereld te creëren, op alle niveaus.

De activiteiten van Sky++* zijn een duw in die richting.

*Sky++:  Sky “plus plus”;  Sky en meer