Artistieke & filosofische fundamenten

Veel van wat ik doe op artistiek en filosofisch vlak is geïnspireerd door het werk van David Bohm.

Mijn levensfilosofie van contexten/actieve context is het voornaamste voorbeeld hiervan, zowel qua inhoud als qua gekozen benaming.
Het is een pragmatische, meer tastbare extensie van het essentiële voorstel van holoflux/holomovement, en geeft een diametrale kijk op Bohm’s implicate en explicate orde.

De notie van inscendentie ontstond om contexting als beleefde realiteit te faciliteren, en is nauw verwant met het concept van generatieve verbeelding, dat op haar beurt verwant is met het concept ‘generatieve orde’ (Bohm & Peat).

De expliciete notie van forografie als een tegenbeweging van lens-gebaseerde kunst is een woordspeling die tevens afgeleid is van het concept “foronometrie” dat ook wordt gehanteerd in de quantumfysica (Basil Hiley).

Om niet verloren te lopen in verbeelding en mentale sferen in het algemeen beschouw ik het lichaam en belichaming als ontzettend belangrijk om gegrond en in evenwicht te blijven als mens. Ik heb enige ervaring met verschillende soorten lichaamswerk, maar met kiko/qi gong en yoga ben ik het meest vertrouwd totdusver.

Tot slot is het misschien ook nuttig te vermelden dat ik in de experimentele stripreeks “Wind Zon Wolken” de geest van Bohm dialoog tracht tot leven te brengen d.m.v. het opzoeken van polariteiten en het stellen van relevante vragen (geen antwoorden).