“Essences of the erotic” expo

Na een lange pauze en een periode van innerlijk werk zijn we terug in de kunstscène…!
Zaterdag 15 juni zal een selectie van onze keramische sculpturen tentoongesteld (en te koop gesteld) in de Subspace galerie/concept store in hartje Brussel. De expo loopt alvast nog enkele maanden

Essenties van het erotische

Door te beeldhouwen vanuit zowel een innerlijke, gevoelde betekenis als vanuit een uiterlijk, esthetisch gevoel, creëert Sky afbeeldingen van intimiteit binnen het lichaam en tussen lichamen, vertrekkend van haar eigen lichaam-als-subject en belichaamde verbeelding. Het lichaam (en zijn zogenaamde onbewuste) als de primaire kunstenaar als het ware.

Deze radicale erotische kunst is inherent inscendent, d.w.z. dat de afstand tussen de geëngageerde kijker en de bekeken figuratie kan wegvallen. Deze diepere verbinding wordt verwezenlijkt door een subtiel samenspel van naturalistische en abstracte elementen en de daaruit voortkomende spanningen, waardoor de kijker wordt meegezogen om lacunes op te vullen en er meditatieve ruimte ontstaat om meer te kijken, te voelen en te ontdekken.

Deze werken zijn dan ook een oproep tegen interpretatie en tegen intellectuele analyse. Het zijn verkenningen van essentiële aspecten van het erotische: het spirituele, het mysterieuze, het relationele, het sensuele,… Hun presence en directheid vertellen meer dan welke verklaring ook zou kunnen.

Elk beeldje maakt deel uit van een sculptuurreeks, waarbij elke reeks verschillende thema’s en gevoeligheden onderzoekt, vandaar de verscheidenheid in vorm en inhoud.

Subspace: https://www.subspace-bxl.be
Rue Lebeau 13 • 1000 Brussels

Meer info over de sculpturen: keramische sculpturen


Essences of the erotic

Sculpting from both an inner, felt sense and from an outer, aesthetic sense, Sky creates depictions of intimacy within the body and between bodies, starting from her own body-as-subject and embodied imagination. The body (and its so-called unconscious) as the primary artist as it were.

This radical erotic art is inherently inscendental, meaning there is a potential fall-off in distance between the engaged viewer and the viewed figuration. This visceral connection is achieved by a subtle interplay of naturalist and abstract elements and the subsequent tensions, drawing in the viewer to fill in gaps and opening up a meditative space to look, sense and discover more.

Accordingly, these works are an appeal against interpretation and against intellectual analysis. They are explorations of essential aspects of the erotic: the spiritual, the mysterious, the relational, the sensual,… Their presence and directness speak more than any explanation could.

Each piece is part of a sculpture series, with each series exploring different themes and sensibilities, hence the variety in form and content.

Subspace: https://www.subspace-bxl.be
Rue Lebeau 13 • 1000 Brussels

More info on the sculpture series: ceramic sculptures


Essences de l’érotique

Sculptant à la fois un sens intérieur et ressenti et un sens extérieur et esthétique, Sky crée des représentations de l’intimité au sein du corps et entre les corps, à partir de son propre corps-en-tant-que-sujet et de son imagination incarnée. Le corps (et son soi-disant inconscient) en quelque sorte est l’artiste principal.

Cet art érotique radical est intrinsèquement inscendantal, ce qui signifie qu’il existe une diminution potentielle de la distance entre le spectateur engagé et la figuration vue. Cette connexion viscérale est obtenue par un jeu subtil d’éléments naturalistes et abstraits et des tensions qui en résultent, incitant le spectateur à combler les lacunes et ouvrant un espace méditatif pour regarder, ressentir et découvrir davantage.

Ces travaux constituent donc un appel contre l’interprétation et contre l’analyse intellectuelle. Ce sont des explorations d’aspects essentiels de l’érotisme : le spirituel, le mystérieux, le relationnel, le sensuel,… Leur présence et leur franchise parlent plus que n’importe quelle explication.

Chaque pièce fait partie d’une série de sculptures, chaque série explorant différents thèmes et sensibilités, d’où la variété de forme et de contenu.

Subspace: https://www.subspace-bxl.be
Rue Lebeau 13 • 1000 Brussels

Plus d’infos sur les sculptures: sculptures céramiques

Nieuws updates voor 02022

Storm na de stilte! Of toch een beetje deining op z’n minst. :P
De komende maanden staat het volgende op til:

13 -> 15 mei: opendeurdag – Atelier in Beeld
Binnen 2 weken in het weekend van 13-14-15 mei is er bij ons thuis in Snaaskerke een soort opendeurdag van mijn atelier aangevuld met een tentoonstelling in onze living en salon. Atelier in Beeld is de opvolger van Buren Bij Kunstenaars en vindt plaats over gans Vlaanderen en Brussel. Alle info rond openingsuren en een voorsmaakje:
https://atelierinbeeld.be/nl/kunstenaar/sky-hoorne-sky
Geen idee of het druk zal worden of niet, je bent in ieder geval van harte welkom!
(Al dan niet te combineren met een bezoekje aan andere kunstenaars in de buurt of iets anders, no stress!)

1 -> 30 juni: expo sculpturen @ galerie De Sterre
In juni kun je een aantal van mijn nieuwe kleisculpturen bezichtigen in Galerie De Sterre (Koekelare), waar ik met ondersteuning van kunstenplatform Oaze gans de maand een duo-gasttentoonstelling heb met Ellen Nauwynck (mixed media mind maps).
Vrije toegang vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Een aantal dagen zal ik zelf ook aanwezig zijn.

17 juli: Beyond Bohm presentatie (online)
Op zaterdag 17 juli geef ik een korte presentatie in het kader van de 02022 editie van het online Bohm-seminarie “Beyond Bohm”. Het thema dit jaar is “Imagination, Creativity, Dialogue”. Ik zal o.a. spreken over de rol van het lichaam en het onbewuste tijdens het verbeelden en het creatieve proces en wellicht ook hoe ik de dominantie van de fotografische blik als “dé realiteit of het enige ware, betrouwbare perspectief op de wereld” in ons bewustzijn tracht tegen te werken.
De affiche vind je hier, gedetailleerde info wordt binnenkort toegevoegd op de Pari center website:
https://paricenter.com/event/beyond-bohm-imagination-creativity-dialogue/2022-07-09/

Varia

work in progress

Verder ben ik sinds kort beginnen schilderen met olieverf (watermengbaar, zonder terpentijn dus) om nieuwe paden te exploreren en dat begint stilaan vruchten af te werpen. Af en toe trek ik ook naar buiten om de lokale zichten te tekenen of schilderen.
De kortstrips van de reeks “Wind Sun Clouds” (zie voorbeelden bovenaan en onderaan dit bericht) zijn aan het aantikken en aanscherpen en vinden hopelijk gauw een geïnteresseerde uitgever of publicatie.
Heel binnenkort zal ik ook beginnen 1-pagina-strips online te zwieren waarin mijn contexting filosofie een verwante ideeën behapbaar worden uitgelegd onder de noemer “Looming perspectives” (ontwikkelende perspectieven).

Boekbijdrage
Met enig ongeloof kan ik ook aankondigen dat een reeks observaties en creatieve hersenspinsels samen enkele van mijn recente werken (waaronder fotocollages) als bijdrage zullen verschijnen in “Holoflux:Codex – Form/Movement/Vision inspired by David Bohm”, eind dit jaar in papiervorm, aan beide kanten van de Atlantische Oceaan (Pari Publishing).
Sinds 02020 neem ik namelijk samen met een klein, internationaal groepje mensen deel aan een soort praktisch observatie-experiment opgestart door een goeie vriend én redacteur van David Bohm. De groepscorrespondentie gebeurt voor een groot stuk via Zoom. Voor de nieuwsgierigen is er reeds een gratis introductieboekje over holoflux (PDF-bestand in het Engels) beschikbaar online:
https://paricenter.com/product/entering-bohms-holoflux-by-lee-nichol/

Bovenstaande evenementen en de voorbije maanden loopbaanonderbreking hebben er ook voor gezorgd dat ik beter begrijp waar ik de voorbije jaren mee bezig ben geweest op artistiek vlak en waar het naartoe moet en/of kan. De invloed van David Hockney was daarbij niet te onderschatten.
Voor de volledigheid geef ik die uitleg ook even mee in deze nieuwsbrief:

Mijn werk is sterk levensfilosofisch geïnspireerd (“contexting/actieve context”), met een hang naar levendigheid, beweging en “inscendentie” i.p.v. transcendentie: ik tracht in alle technieken die ik exploreer om de afstand weg te werken tussen de kijker en het onderwerp, om de toeschouwer uit te nodigen *in* het beeld of het verbeelde te stappen en ermee in verbinding te gaan als levend, denkend en voelend wezen.

Wat ik doe staat veelal haaks op wat gangbaar is in hedendaagse kunst en academische kringen.
Geen vervreemding, navelstaarderige fantasiewereld, statische fotoverwerking of vrijblijvende abstractie.
Geen intellectueel afstand nemen, associatief denken of spiritueel overstijgen wordt beoogd maar volle inleving, zoals bij rauwe muziek, een levendig stripverhaal of een boeiende (teken)film. Hier en daar met humor.
Goed kijken, bevragen, zichzelf openstellen, het beleven en innerlijk creëren van tijd en ruimte zijn primordiaal.
Er wordt gespeeld met clichés, met polariteiten, met grenzen van genres en mediums, om terug dichter bij de woelige wereld in onszelf en rondom te komen – de preverbale, prereflexieve werkelijkheid die voorafgaat aan de realiteit die we elk recreëren van moment tot moment.
(realiteit = de opgedeelde wereld der dingen en gedachten; holoflux = het stromende, oneindig rijke, veranderende geheel waaruit onze individuele+collectieve realiteit wordt gedestilleerd en gefilterd)

Enkele basisprincipes van deze inscendente kunst: als kunstenaar één zijn/worden met het onderwerp en het aanspreken van de primaire verbeelding, met een gezonde minachting van de fotografische blik en lineair perspectief.
𝗘𝗲𝗻 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘄𝗶𝗰𝗵𝘁 𝘁𝘂𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻, 𝗼𝗴𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘁, 𝘁𝘂𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿-𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿𝗯𝗿𝗲𝗶𝗻.
Elke gehanteerde stijl is ondergeschikt aan de vrijheid van het observeren en creëren en laat toe andere aspecten te belichten van de wereld in beweging.

— Warme groeten &
misschien tot ziens?

Het contexting essay & de “Wind Zon Wolken” strips

Nieuwsbrieven schrijven is niet mijn sterkste kant…!
Hieronder enkele updates:

In mei van vorig jaar kreeg ik de eer om een presentatie te geven voor het geweldige Pari Center over mijn beeldverhaalproject “Wind Zon Wolken“, waarin ik probeer een vorm van meditatie en dialoog (David Bohm) te combineren met de kunst van 1-pagina strips. Soms is het verhaaltje grappig, soms ook niet.
>>> YouTube link

Voor zij die het hebben gemist op sociale media, dit zijn enkele oldies (ook vermeld in de presentatie):

(ooit komt de vertaling online)

Vorig jaar heb ik ook mijn eerste essay over mijn filosofie van “contexten” (werkwoord) ofte “actieve context” gepubliceerd. Het omhelst een holistisch, organisch en proces-gebaseerd wereld- en mensbeeld.
Je kunt het hier nalezen: https://ontoscopy.net/nl/contexten-een-uitdagend-perspectief
Waarschuwing: de tekst is behoorlijk dens, en sommige ideeën zijn intussen al verfijnd. Een tweede versie dringt zich op…
(De voorbije maanden heb ik ook verdere research gedaan om te koppelen met bestaande theorieën of perspectieven binnen uiteenlopende domeinen.)

Momenteel ben ik bezig met het produceren van nieuw werk – strips, keramische sculpturen en vrij werk in verschillende media – verder geïnspireerd door mijn filosofische exploraties, met de betrachting nieuwe beeldtaal te creëren en nog meer leven en spontaneïteit te leggen in de beelden.

Namaste!

Buren bij Kunstenaars 02019

De tijd vliegt…! We zijn alweer een jaartje verder, en binnen een kleine 2 weken (weekend van 18 t.e.m. 20 oktober) ben ik terug van de partij met een thuisexpositie in het kader van Buren bij Kunstenaars.
De eerste platen van mijn nieuwe stripproject “Wind zon wolken” – veelal grappige meditaties over het leven op aarde, stukken toegankelijker dan mijn vorige comics – zullen er te zien zijn, samen met een reeks nieuwe keramische sculpturen, waaronder ook enkele geglazuurd (gekleurd glaslaagje).
Verder nog wat vrij werk, een inkijk in mijn voorbereidende schetsen en een “best of” selectie van vroegere werken.
Daarnaast ben ik ook bezig aan mijn meest complexe sculptuur tot nu toe, die af zou moeten zijn tegen de 18de oktober(!).

Iedereen van harte welkom!

Het adres is nog steeds:
Peperstraat 8, 8470 Snaaskerke (Gistel)
[ De fietsroute “Groene 62” passeert om de hoek, en parkeren gebeurt ook om de hoek – onze straat is een doodlopend steegje ]

De openingsuren:
Vrijdag 18 oktober van 18.00 tot 21.00
Zaterdag 19 okt. van 10.00 tot 12.00 & 14.00 tot 18.00
Zondag 20 okt. van 10.00 tot 12.00 & 14.00 tot 18.00

((Voor zij die goesting hebben om langs te komen maar geen tijd tijdens het BBK-weekend: binnenkort ga ik wellicht meer exposeren en op geregelde tijdstippen onze deuren openzetten voor een bezoekje ;). ))

Officiële website met alle kunstenaars (zoeken op de kaart en/of op trefwoord): Buren bij Kunstenaars
Instagram Sky: https://www.instagram.com/sky.plusplus/
Facebook pagina: https://www.facebook.com/skyplusplus.art/

++ Nog een leuk nieuwtje: sinds deze week beschik ik over mijn eigen keramiekoven, wat meer mogelijkheden zal bieden om te produceren en experimenteren, én om sneller beeldjes te glazuren en af te werken.

Buren bij Kunstenaars 2018

Het aanstaande weekend (vrijdag 19 oktober t.e.m. zondag 21 oktober) doe ik voor de eerste keer mee aan Buren bij Kunstenaars.
In het kort betekent dit dat er drie dagen lang nieuw en ouder werk tentoongesteld wordt in ons huisje in Snaaskerke.

Het werk omvat enkele recente strips en tekeningen, een reeks kleisculpturen en een overzicht van wat ik tot nu toe uit mijn mouw heb geschud…
Het is ook de bedoeling om tegen vrijdag nog enkele nieuwe werken klaar te hebben, en misschien zal er naast de schetsen ook al een voorproefje te zien zijn van de aangekondigde strips.

Iedereen is van harte welkom, bekende en onbekende gezichten, jong en oud.
Een ideale gelegenheid om wat bij te praten en/of mijn creaties van dichtbij te aanschouwen.

Tot dan?

Het adres:
Peperstraat 8, 8470 Snaaskerke (Gistel)
[De fietsroute “Groene 62” passeert hier om de hoek]

De openingsuren:
Vrijdag van 10.00 tot 22.00
Zaterdag van 10.30 tot 19.00
Zondag van 10.30 tot 18.00

Officiële pagina:
Buren bij Kunstenaars

Our 4 tumblr feeds

Nonsense Filtr

non-mainstream news, daily reposts of articles from trustworthy sources


Perspectivist

#philosophy #mind #science #worldviews


Kiko - Qi gong

mindbody work, stress management, stretching, yoga, …


sky3000heart Sky ♥ Unlimited!

artistic inspirations – art, music, video, …