What if the liveliness of op art was brought out in a more organic way, by applying the geometric principles more freely? We try to merge the abstract and the natural in new ways…

Wat als de levendigheid van op art een meer organische manier werd naar voor gebracht, door het losser toepassen van de geometrische principes? We trachten deze kruisbestuiving van abstractie en naturalisme op experimentele wijze waar te maken…