Human consciousness would be nothing without a body. We gain knowledge and wisdom through our limited lifespan, limited eyesight, limited understanding, …
Our scars and experiences form who we are. They stem from our connection with the rest of the world. While thoughts easily delude us, our bodies are a way to be grounded again in the present and the creative stream out of which all forms and our moment-to-moment realities arise.

With influences from (Zen) Buddhism, Daoism and Eastern philosophy in general, these sculptures evoke the role of the body in consciousness.

Body and mind as a process, full of movement and creativity.
If we allow it, that is.

Menselijk bewustzijn zou niets zijn zonder een lichaam. We vergaren kennis en wijsheid gedurende onze korte levensduur, met ons beperkte zicht en ons beperkt begrip van de dingen, …
Onze littekens en ervaringen vormen wie we zijn. Ze maken deel uit van onze verbinding met de rest van de wereld, positief en negatief. Waar gedachten ons gemakkelijk misleiden biedt ons lichaam een weg om gegrond te blijven in het hier en nu, en de creatieve stroom van waaruit alle vormen en onze gerecreëerde realiteit van moment tot moment verschijnen.

Met invloeden uit (Zen) Boeddhisme, Taoïsme en oosterse filosofie in het algemeen evoceren deze sculpturen de rol van het lichaam voor het bewustzijn.

Lichaam en geest als proces, vol beweging en creativiteit.
Indien we het kunnen toelaten, tenminste.