These rather intense inscendental sculptures attempt to both suggest the outer appearance and the inner physicality of the subject. Hence each figure represents aspects of the visible and the invisible.

In the interplay between abstraction and realism the imagination and empathetic capacity of the viewer get triggered, diminishing the subject-object duality.

Each series explores different sensibilities and themes such as sensuality, intimacy, the consciousness that precedes thought (the prereflective), …
Overlaps between series are not uncommon.

As a general rule, through embodied imagination, the sculptor is attuned to the sculpted and the meaning that arises during the creation process. In other words, meaning arises from the physical (and psychological) interactions during which artist and artwork repeatedly join and disjoin.
This implies that there is no predetermined style or image: form and content of a sculpture unfold from and get enfolded into the indivisible whole that grows from a lump of clay into its final presence.

Met deze behoorlijk intense inscendente sculpturen wordt betracht om naast een uiterlijke beeltenis ook de innerlijke beleving door het onderwerp te suggereren, lichamelijk en psychisch. Elk beeld geeft op die manier zowel aspecten van het zichtbare als het onzichtbare weer.

In het spanningsveld tussen abstractie en realisme wordt de verbeelding en het invoelingsvermogen van de kijker aangesproken.

Elke serie onderzoekt bepaalde gevoeligheden en thema’s sensualiteit, intimiteit, het bewustzijn dat voorafgaat aan het denken (het prereflectieve), …
Overlappingen tussen series zijn geen zeldzaamheid.

Doorgaans, door middel van belichaamde verbeelding, is de beeldhouwer afgestemd op het gebeeldhouwde en de betekenis die tevoorschijn komt tijdens het creatieproces. Een voorgedefinieerde stijl ontbreekt: vorm en inhoud van een sculptuur ontwikkelen zich uit en worden ingewikkeld in het ondeelbare geheel dat groeit van een homp klei tot haar uiteindelijke presence.

sky hoorne
Sky Hoorne

Reflecting ambiguities

02018 - now

Depths of intimacy

02024

Against Interpretation

02022 - now

Our wave nature of being

02023

Embodied consciousness

02018 - now

Various

02018 - now